učenec

POJMOVNA VERIGA: stvar > živo bitje > človek > šola > otrok

DODATNA POJMOVNA UVRSTITEV: znati