učbenik

POJMOVNA VERIGA: stvar > izdelek > pisati > knjiga > šola