črka, dvo- ali veččrkje

POJMOVNA VERIGA: stvar > znak > pisati > črka

DODATNA POJMOVNA UVRSTITEV: šola